Navigace

Obsah

více informací naleznete zde: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CHABEŘICE ZA ROK 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozvaha

Příloha

výkaz zisku a ztráty

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření