Navigace

Obsah

rozklikávací rozpočet

Rozpočet Chabeřice

Schválený rozpočet 4 702 270 Kč
Upravený rozpočet 5 981 363 Kč
Skutečné plnění 6 230 881 Kč
Plnění 104,17 %
Schválený rozpočet 4 702 270 Kč
Upravený rozpočet 5 981 363 Kč
Skutečné čerpání 4 569 165 Kč
Čerpání 76,39 %
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Závěrečný účet obce Chabeřice za rok 2017 Staženo: 190x | 08.03.2018

Výkaz pro plnění hodnocení rozpočtu Staženo: 197x | 08.03.2018

Výkaz zisku a ztrát Staženo: 181x | 08.03.2018

Rozvaha Staženo: 197x | 08.03.2018

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Staženo: 207x | 08.03.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staženo: 214x | 08.03.2018

Střednědobý rozpočet obce na roky 2019 - 2021 Staženo: 242x | 08.03.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018 Staženo: 220x | 05.03.2018

rozpočtové opratření č. 6 roku 2017 Staženo: 270x | 30.01.2018